Toggle

Zasady korzystania

ZASADY KORZYSTANIA Z BLOGA TalerzPokus.tv

Użyte poniżej pojęcia oznaczają:
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która ma dostęp do Internetu i korzysta z internetowego bloga talerzpokus.tv
Blog - blog internetowy dostępny pod adresem www.talerzpokus.tv
1. talerzpokus.tv to bezpłatny blog kulinarny udostępniony użytkownikom internetu. Celem bloga jest umożliwienie: dostępu do opublikowanych informacji, korzystania z mechanizmów wyszukiwania, komentowania, tworzenia własnej książki kucharskiej. 
2. Na blogu zabrania się Użytkownikom publikacji treści :
- sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujących do segregacji rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści pornograficzne, erotyczne, uznawane za niemoralne i nieetyczne, łamiące normy obyczajowe, wulgarne i obraźliwe.
- powszechnie uznawanych za SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy)
- reklamujących działalność innych przedsiębiorców, zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działających na niekorzyść talerzpokus.tv
- wszelkie treści umieszczone przez Użytkowników, a uznane za treści zabronione mogą zostać trwale usunięte w dowolnym momencie.
3. Korzystanie z informacji umieszczonych na blogu nie oznacza dla Użytkownika nabycia jakichkolwiek praw a w szczególności praw autorskich.
4. Użytkownik umieszczając na blogu własne treści (w szczególności zdjęcia) oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez innych Użytkowników do ich własnego użytku. Jednocześnie inni Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw, w szczególności praw autorskich.
5. Z bloga mogą korzystać użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani. Aby zarejestrować się na blogu należy dokonać rejestracji na stronie talerzpokus.tv i potwierdzić rejestrację po otrzymaniu maila od talerzpokus.tv
6. Rejestracja oznacza akceptację warunków określonych w „Zasadach korzystania”.
7. O wszelkich zmianach wprowadzanych do „Zasad korzystania” Użytkownicy będą informowani na stronach bloga. Korzystanie z bloga po wprowadzeniu zmian jest jednoznaczne z ich akceptacją. 
8. Wszelkie pytania na temat funkcjonowania bloga, zmiany zasad korzystania czy innych tematów proszę kierować na adres talerzpokus@talerzpokus.tv